תפריט

ההסכם החדש שלנו

ההסכם החדש שלנו – בשורה אמיתית בעולם יחסי העבודה.
באמצעות חשיבה עמוקה ויצירתית מחוץ לקופסה, הפכנו את המשבר שלנו להזדמנות עצומה.
ביטול הכוונה לביצוע פיטורי התייעלות של 250 מעובדי הקבוצה,
תוספת השכר של שנת 2019 תוחלף בחבילה הונית עשירה הכוללת:
50% אופציות למניות רגילות של סלקום, 50% יח' מניה חסומות למניות סלקום (RSU) ...
להמשך קריאה > להסכם המלא לחץ כאן>

מחשבון לחישוב הטבה

מחשבון זה נועד לשמש ככלי עזר לביצוע סימולציה בנוגע לזכאות העובד לאופציות למניות רגילות של סלקום ול – RSU (יחידות מניה חסומות למניות סלקום).
כמות האופציות וה- RSU שיוענקו בפועל לכל עובד, תיקבע בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי, שהאמור בו לעניין זה, הוא המכריע.
לכל עובד נתונה הזכות להיעזר בייעוץ אישי, ואין לראות בסימולציה תחליף לייעוץ כאמור.
מחיר המניה בבורסה לפי יום המסחר האחרון XXX ש”ח
כל שדות מחשבון הן שדות חובה
כל שדות מחשבון הן שדות חובה
ש”ח כל שדות מחשבון הן שדות חובה
שווי הטבה
XXX ש”ח
מחושב לפי מחיר YYY ש”ח
* כל הטבה הינה הכנסה לעובד ולכן – מהכנסה זו ינוכה מס בהתאם לכל עובד ותנאיו.
האמור באתר נועד להקל עליך את בחינת זכאותך לזכויות המוסדרות בהסכם הקיבוצי, ובכלל זה זכאותך לאופציות ומניות בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם הקיבוצי, ואולם, זכאותך הסופית בהתאם להוראות ההסכם תיקבע אך ורק על פי האמור בהסכם, ובהתאם לחישובים ובדיקות שיעשו על ידי הגורמים המוסמכים בחברה.
אתר זה הוא כלי עזר בלבד המבוסס על הוראות ההסכם הקיבוצי, ואולם הוראות ההסכם הקיבוצי גוברות, והן היחידות שייקבעו את זכאותך הסופית.