מפת הדרכים למתווה הפתרון החדש, צעד אחר צעד

תפריט

כל מה שרצית לדעת על ההסכם החדש ולא העזת לשאול

ההסכם החדש שלנו – בשורה אמיתית בעולם יחסי העבודה
באמצעות חשיבה עמוקה ויצירתית מחוץ לקופסה, הפכנו את המשבר שלנו להזדמנות ע צ ו מ ה

1. ביטול הכוונה לביצוע פיטורי התייעלות של 250 מעובדי הקבוצה

2. תוספת השכר של שנת 2019 תוחלף בחבילה הונית עשירה הכוללת:
50% אופציות למניות רגילות של סלקום
50% יח' מניה חסומות למניות סלקום (RSU)
החבילה, בשווי כולל של 14 מיליון ₪ - ובשווי של כ- 3.5% משכר הבסיס השנתי של העובדים הזכאים לתוספת במועד ההקצאה.

3. תוספת השכר לשנת 2020 – יצרנו מנגנון פיצוי מיוחד בגין תוספת השכר לשנת 2020, כך שהיא תלך ותגדל בגין כל שנת דחייה, ללא הגבלת זמן.
הריבית בגין דחיית תשלום התוספת תחושב מפברואר 2020 ועד לרגע שהתוספת המוגדלת תשולם בפועל.
ההגדלה משקפת תשואה של 3% לשנה!

צבירת ריבית דריבית בגין תוספת שכר לתקופה 2021-2024

התוספת תשולם ברגע שקבוצת סלקום תפרסם דוחות שנתיים הכוללים רווח נקי של יותר מ – 6 מלש"ח.

אופן הבדיקה: עם פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020 ובמידה והרווח הנקי שנרשם יהיה מעל 6,000,000 ₪, תשולם תוספת השכר לשנת 2020 בצירוף הריבית שנצברה עד כה (תוספת גבוהה יותר). במידה ולא, הבחינה תתקיים שוב עם פרסום הדוחות הכספים השנתיים של 2021 וכן הלאה.

חשוב לציין : תוספת השכר לשנת 2020, תשולם כאמור ללא תלות או קשר לתוספות אחרות שיוסכמו בעתיד בין החברה לנציגות העובדים (ככל שיוסכמו).

4. ועדה מיוחדת צמודת דירקטוריון בשיתוף ועד העובדים – הועדה התקדימית בהשתתפות יו"ר דירקטוריון החברה, דירקטור מן החוץ, מנכ"ל החברה ויו"ר ועד העובדים תכונס אחת לרבעון ובצמוד לישיבות הדירקטוריון. ידונו בה נושאים מרכזיים, האתגרים וההזדמנויות העומדים בפני החברה.
הדיון והדיווח הרבעוני יבטיחו מעורבות העובדים וימסדו שיתוף פעולה פורה גם בעתיד.

5. שקט תעשייתי ואי בקשה לביצוע פיטורי התייעלות במשך 24 חודשים – החל מחודש אפריל 2019 ובמשך לכל הפחות 24 חודשים לא תבקש החברה לבצע פיטורי התייעלות של עובדים קבועים, למעט אם תיקלע לקובננטים פיננסים שמאפיינים הרעה קיצונית במצב החברה.

6. רווחת העובדים חשובה לנו ולכן הקמנו את המודל התקדימי ופורץ הדרך – "הנחת רווחה" - שמאפשר באמצעות שימוש בעקרונות המודל, להמשיך ולתפעל רווחה איכותית לעובדי הקבוצה, ללא פשרות וזאת בתקופה שבה קיצוץ מאסיבי בתקציבי הרווחה מתחייב ממצב החברה.

7. שוויון בנטל - הפחתה של 10% בשכר המנכ"ל והסמנכ"לים עד לתשלום תוספות השכר לעובדים בגין שנת 2020 לפחות.

8. שוויון בנטל - הפחתה של 25% בגמול השנתי של חברי דירקטוריון עד לתשלום תוספות השכר לעובדים בגין שנת 2020 לפחות.

הסבר קצר על יחידות מניה חסומות (RSU) ואופציות

האופציות שברשותך

האופציות שניתנו הינן הטבה חסרת סיכון מחד ובעלת הזדמנות כספית מאידך, בהתאם להתנהגות מחיר המניה של החברה.  לאחר מועד ההבשלה של האופציות ועד תום תקופת מימושן זכאי העובד לממש את האופציות למניות רגילות ולמכור את המניות הרגילות.
אם מחיר המכירה של המניה יהיה גבוה ממחיר המימוש של האופציה שניתנה ביום ההסכם - כי אז ייווצר למחזיק האופציה רווח בש"ח. ככל שהפער יגדל כך הרווח יגדל. מימוש האופציה מוגבל בזמן (ראה תאריכי פקיעה בהמשך) ובקיום יחסי עובד מעסיק בזמן ההבשלה.
גרף לדוגמא:

הרווח לאופציה כפונקציה של מחיר המניה בבורסה

ה- RSU (יחידות מניה חסומות) שברשותך

RSU (יחידות מניה חסומות) שניתנו הינן הטבה כספית ברורה שהיקפה מותנה במחיר המניה של החברה.

במועד ההבשלה של ה- RSU (יח' מניה חסומות), ה- RSU הופכות אוטומטית למניות רגילות המוחזקות על ידי נאמן. לאחר מכן
זכאי העובד למכור את המניות הרגילות במועד שיבחר, בכפוף לתקופות החזקת המניות שנקבעו בהסכם.

ככל שמחיר המניה במועד המימוש יהיה גבוה כך יגדל הרווח. מימוש היחידות יבוצע בזמן מוגדר מראש (ראה תאריכי הבשלה) ומותנה בקיום יחסי עובד-מעביד במועד ההבשלה.

IBI CAPITAL

IBI Capital נבחרה לנהל את תוכנית ההטבה מבוססת המניות עבור עובדי החברה ("תוכנית האופציות").

במסגרת ניהול תוכנית ההטבה הנכם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט של IBI Capital ולהשתמש במגוון השירותים המוצעים בו, להעביר הוראות מימוש, לעקוב אחר סטטוס ההוראה שלכם, להתעדכן ולקבל מידע בנוגע לתוכנית ההטבה שלכם בכל רגע נתון, להפיק דוחות, ולעדכן פרטים אישיים.

פרטי גישה לאתר  IBI Capital ישלחו בסמוך למועד ההענקה. בכניסה הראשונית תדרשו להירשם לאתר ולעדכן פרטים אישיים.

לאחר קליטת ההענקות במערכת IBI Capital ישלח לכל עובד זכאי מייל מ- IBI Capital המבקש ממנו להיכנס לאתר ולאשר את מכתב ההענקה. במכתב זה יופיעו פרטי ההענקה לעובד (לרבות כמות האופציות וה-RSU שהוקצו לו). חשוב לציין שעל כל עובד לחתום על המכתב בתוך 90 ימים ממועד ההענקה על מנת שהענקה תעמוד בחוקי המס.

**כל הטבה הינה הכנסה לעובד, ולכן מהכנסה זו ינוכה מס בהתאם לכל עובד ותנאיו.

תכנון מס מיטבי עבור העובדים

שווי ההטבה שיקבלו העובדים יחויב במס.

על-פי התכנית ייהנו העובדים מהטבת המס הגלומה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה, כך שאירוע החיוב במס יידחה למועד מכירת
המניות או הוצאתן מידי הנאמן ובתנאים מסוימים ייהנו העובדים משיעורי מס מופחתים.

כך למשל: RSU (יחידות מניה חסומות) שיוענקו לעובד, יבשילו על-פני תקופה של 4 שנים (25% לשנה) וכאשר ה- RSU מבשילות, הן הופכות למניות אותן ניתן להחזיק או למכור – הבחירה שלכם! המס שישולם על ההטבה יחושב לפי דיני המס.

מיסוי האופציות יחושב על ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הממוצע של המניה (ב- 30 ימים שקדמו להענקתה לעובד) כהכנסת עבודה ואילו על כל עליית הערך של המניה מעבר לכך, בתנאים מסוימים, המיסוי יהיה בשיעור של 25%-28% בלבד (לעומת מס ליחיד עד 47%-50%).

בין רפורמה לרגולציה: עתיד שוק התקשורת לאן?

ענף הסלולר בישראל – חייבים לחשב מסלול מחדש

 • בעשור הראשון של שנות ה-2000 הייתה ישראל מהמדינות המובילות בעולם בקדמת התשתית הסלולרית – כולנו הרווחנו מכך, שירותים מתקדמים, חדשנות, ותשתית לפיתוח סטארט-אפים.
 • בשנים האחרונות התדרדרה התשתית הסלולרית וישראל הפכה להיות אחת מהמדינות האחרונות לאמץ את טכנולוגיית הסלולר בדור הרביעי. כיום שיעור הכיסוי של רשת הדור הרביעי בישראל הינו מהנמוכים במדינות המפותחות, וזאת בשעה שמדינות רבות מתחילות בפריסת תשתית הדור החמישי.
  ישראל אחת המדינות האחרונות לאמץ את טכנולוגיית הסלולר
 • תשתית סלולרית מתקדמת איננה מותרות, אלא חלק עיקרי, מהותי וקריטי מהתשתית הכלכלית המודרנית.
  מובילות עולמית בתחום הסלולר יכולה להוות בסיס לשיפור הפריון במשק, אימוץ טכנולוגיות חדשניות וכלי המאפשר לישראל לממש את היתרון היחסי שלה בתחומי הטכנולוגיות המתקדמות.
 • ענף הסלולר בישראל כולו נמצא במשבר שאיננו מאפשר התפתחות והשקעות ברשת.
 • מחירי הסלולר ירדו, ואנחנו כצרכנים הרווחנו, אך רמת המחירים כיום כה נמוכה שאיננה מאפשרת השקעות, ובסופו של דבר כולנו נשלם את המחיר על כך.
 • ללא הגדלה משמעותית של קצב ההשקעות בענף, לא נוכל להדביק את הפער הדיגיטלי ביחס למדינות המערב ולספק את הביקוש העתידי לשירותים מתקדמים, תוך פגיעה בצמיחה, בתעסוקה ובפריון במשק.
 • תשתית דור 5 הינה תנאי הכרחי לקידום טכנולוגיות של עיר חכמה, רכב אוטונומי ו-smart grid, שהינם בעלות תרומה נוספת לתוצר, לפריון ואף להקטנת תאונות דרכים וזיהום אוויר.
 • טכנולוגית בעולמות הדור הרביעי ישראל כבר איבדה את הסיכוי להיות פורצת דרך. אבל עדיין לא מאוחר לצמצם את הפער בדור ה-5.
 • התחרות בשוק התקשורת העולמית אינה רק על המחיר, אלא בעיקר על איכות המוצר, חדשנות, ושירותים מתקדמים. במצב בו הצרכן הישראלי אינו נהנה מתחרות על איכות השירות, נפגעת רווחת הצרכן ונגרם הפסד למשק הלאומי, הן באופן ישיר והן באופן עקיף.
 • במצב של שוק הסלולר בישראל, נדרשת כיום התערבות רגולטורית כדי להחזיר את הענף לתוואי של השקעות.