דגשים בתהליך הענקת האופציות ויחידות המנייה החסומות

תפריט

דגשים בתהליך הענקת האופציות ויחידות המנייה החסומות

עובדות ועובדים יקרים,

אנו שמחים להשיק את תהליך הענקת האופציות ויחידות המניה החסומות.

 • בקרוב ישלח לכל אחד מייל ובו פרטי ההצטרפות לאתר של חברת IBI CAPITAL שמנהלת את תוכנית האופציות לעובדים.

  באזור האישי באתר IBI שאליו תוכלו להיכנס עם יוזר וסיסמה, תוכלו לצפות בכל המידע הרלוונטי להענקות כולל פרטי מידע אישי (מייל, מספר ח-ן בנק, כתובת וכו').

  חשוב מאוד לזכור!

  באחריות כל עובד לעדכן את האזור האישי באתר IBI בכל שינוי בפרטים האישיים (החלפת חשבון בנק, שינוי כתובת מייל פרטית וכו').

 • במקביל, ישלח לכל אחד מייל המעדכן כי מסמכי הענקת האופציות ויחידות מניה חסומות ("RSU") ממתינים לכם בחשבונכם האישי באתר IBI.

  על כל אחת ואחד לאשר באתר של חברת IBI CAPITAL באמצעות האזור האישי את מסמכי ההענקה באמצעות חתימה דיגיטלית.

  האישור הינו בגין 2 מסמכי הענקה:

  1. הענקת אופציות

  2. הענקת RSU (יחידות מניה חסומות)

כיצד מאשרים את מסמכי ההענקה?


החשיבות בביצוע תהליך האישור עבור 2 המסמכים


כחלק מתנאי מס הכנסה לקבלת הטבת המיסוי של סעיף 102, על כל מקבל הטבה לחתום על מסמך ההענקה בתוך 90 ימים ממועד ההענקה. על כן, קיימת חשיבות לבצע את תהליך האישור עבור 2 מסמכי ההענקה באתר בהקדם האפשרי, מיד עם קבלת המייל. (נציין כי המייל נשלח באנגלית, חשוב לא למחוק אוטומטית, אלא לוודא שאכן מדובר במייל מחברת IBI).

דרך חשבונכם האישי יהיה ניתן גם להוריד, להדפיס או לשמור את ההסכם. כמובן שיהיה ניתן להיכנס אליו גם בשלב מאוחר יותר.


לקראת מועד ההבשלה הראשון (21.5.2020)


יישלח תקשור ייעודי עם מידע רלוונטי לגבי תהליך המימוש של האופציות/המרת יחידות המניה החסומות.

בכל שאלה ניתן לפנות למנהלות מש"א/ רכזות מש"א/ חברי ועד שבאגפכם.

לשאלות תפעוליות לגבי הכניסה לאתר IBI או בנוגע לעדכון המידע באתר, ניתן לפנות למוקד השירות של חברת IBI לפי הפרטים הבאים:

שירות לקוחות: טלפון: 03-6849282 | פקס: 03-6853773

שעות הפעילות: יום ראשון: 09:00-16:30 | ימים שני-שישי: 09:00-23:00

קשרי לקוחות: sop@ibi.co.il | *השירות זמין עד תום המסחר בנסדא"ק

הרינו לידע אותך כי האופציות ויחידות המניה החסומות שהוענקו לך תחת תוכנית התגמול והמניות שינבעו ממימוש האופציות ו/או המרת יחידות המניה החסומות הנ"ל נרשמו לפי U.S. Securities Act of 1933 (באמצעות מסמך רישום למסחר (טופס S-8)) והחברה קיבלה מרשות ניירות הערך בישראל פטור מפרסום תשקיף בקשר עם התוכנית.
כתוצאה מכך, אלא אם הנך צד קשור* (ראה הגדרה) של סלקום ישראל בע"מ ("סלקום"), לפי חוקי ניירות הערך של ארה"ב הנך רשאי להעביר בארה"ב באופן חופשי כל מניות רגילות שתקבל עם מימוש האופציות.
אם הנך צד קשור, עליך להתייעץ עם עורך דינך בעניין המגבלות החלות על כל הצעה למכירה, העברה או כל פעולה אחרת בקשר לאופציות ו/או יחידות מניה חסומות שלך או של המניות הרגילות שינבעו ממימוש האופציות ו/או המרת יחידות המניה החסומות שלך.
בנוסף, אתה מוזמן לעיין במסמכים הבאים הכלולים על דרך הפניה בתשקיף, המפורסמים באתר הרשות האמריקאית לניירות ערך (U.S. Securities and Exchange Commission)  בכתובת www.sec.gov:

 • Cellcom’s annual report on Form 20-F filed on March 16, 2018
 • All reports filed by Cellcom pursuant to Section 13(a) or 15(d) of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, since March 18, 2018
 • The description of Cellcom ordinary shares contained in the Registration Statement on Form 8-A filed on January 25, 2007, including any amendment thereto or report filed for the purpose of updating such description
 • Cellcom's 2015 Share Incentive Plan filed as an appendix to the Form S-8 filed on May 21, 2019

במידה וברצונך לקבל העתקים ממסמכים אלו ללא תשלום, אנא צור קשר עם מנהלת המש"א שלך.
מידע נוסף לגבי מחיר המימוש ואופן תשלומו נכללים במכתבי ההענקה ו/או בתוכנית. מידע נוסף לגבי התוכנית ו/או ההענקה יישלח לכתובת הדוא"ל ו/או הטלפון שיופיע באזור האישי שלך באתר IBI.

* על פי דיני ניירות הערך בארה"ב הנך "צד קשור" (Affiliate):
אם הנך שולט ב/ נשלט על ידי/ תחת שליטה משותפת עם, במישרין או בעקיפין, חברת סלקום ישראל בע"מ שים לב, כי אם הנך בעל מניה, דירקטור או נושא משרה של חברת סלקום ישראל בע"מ - ייתכן ותיחשב ל"צד קשור" (Affiliate).